Tour cù lao xanh

Tour Cù Lao Xanh 2N1Đ bằng tàu gỗ
Hành trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh
Quy Nhơn 2N1Đ ngày
700.000đ

500.000đ đ

Tour du lịch Cù Lao Xanh đi về trong ngày
Hành trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh
Quy Nhơn 1 ngày
800.000đ

750.000đ đ

Du lịch Cù Lao Xanh 2N1Đ xuất phát buổi chiều
Hành trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh
Quy Nhơn 2N1Đ ngày
1.200.000đ

1.150.000đ đ

Tour Cù Lao Xanh 2N1Đ xuất phát buổi sáng
Hành trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh
Quy Nhơn 2N1Đ ngày
1.200.000đ

1.150.000đ đ

©  2021 Cù Lao Xanh Tourist