Tour cù lao xanh

(REVIEW) kinh nghiệm đi tour Cù Lao Xanh 1 ngày chi tiết nhất
Hành trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh
Quy Nhơn 1 ngày
800.000đ

750.000đ đ

Tour Cù Lao Xanh 2N1Đ bằng tàu gỗ;xuất phát tại quy nhơn
Hành trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh
Quy Nhơn 2N1Đ ngày
700.000đ

500.000đ đ

Du lịch Cù Lao Xanh 2 ngày xuất phát buổi chiều, bằng cano cao tốc
Hành trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh
Quy Nhơn 2N1Đ ngày
1.200.000đ

1.050.000đ đ

Tour Cù Lao Xanh 2N1Đ xuất phát bằng cano cao tốc, đi sáng về sáng
Hành trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh
Quy Nhơn 2N1Đ ngày
1.200.000đ

1.050.000đ đ

 

©  2023 Cù Lao Xanh Tourist. Thiết kế bởi Quy Nhơn Adv